Minesprængning, Kristine Marie


Mindelunden bærer navnene på henved 600 omkomne fiskere fra Esbjerg. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Mindelunden for omkomne fiskere i Esbjerg. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Mindelunden fortæller om tabet og sorgen. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Minesprængt kutter 1917 (ÆGIR)

Intro

Kristine Marie minesprængt 8. oktober 1919 kl. 12.30 i Nordsøen VNV for Grådyb

Kl. 12½ EM., da K. M., der fulgtes med Ff. "Lykkens Prøve" af Esbjerg, befandt sig VNV. for Graadyb, hørtes L. P.'s Besætning en voldsom Eksplosion og saa en stor Vandsøjle staa til Vejrs paa det Sted, hvor K. M. sejlede. L. P. sejlede straks til Ulykkesstedet, hvor der kun fandtes mindre Vragstumper af K. M. L. P. blev paa Stedet i ca. ½ Time, men da intet var at se til K. M.'s Besætning fortsattes Rejsen til Esbjerg.

Vejr: NNV. Regnbyger

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1919


Kristine Marie var et dansk fiskefartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var N. Laursen. Skibet havde 5 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs fra Nordsøen til Esbjerg. Det var ladet med fisk.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1919


Skiets 5 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Fører Niels Laursen (Esbjerg), B. Pedersen Jensen (Esbjerg), Niels Nielsen (Esbjerg), Niels Krabbenhøft (Esbjerg), Aage Svenningsen (Hjerting).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1919


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.