Minesprængning, Karen


Mindelunden bærer navnene på henved 600 omkomne fiskere fra Esbjerg. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Mindelunden for omkomne fiskere i Esbjerg. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Mindelunden fortæller om tabet og sorgen. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Minesprængt kutter 1917 (ÆGIR)

Intro

Karen meldt forsvundet 1. januar 1918 i Nordsøen. Skibets fem besætningsmedlemmer omkom.

Efter Afsejling fra Esbjerg var intet hørt om K. indtil der d. 2/8 18 tæt V. for Manø blev fundet et Stykke af K.'s Mast, hvori fandtes et Stykke sammenkrøllet Jern, som efter Søretsmedlemmernes Skøn syntes at være et Stykke af en Mineskal. Masten syntes kun at have ligget faa Dage i Vandet. Yderligere Oplysninger om Skibets Skæbne savnes.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Ulykkesdato er fiktiv, ikke oplyst i søulykkesstat.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1918


Karen var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var J. H. Samsig. Skibets havde 5 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs fra Esbjerg til Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1918


Skibets 5 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Fører Jørgen Hans Samsig (61 År), Friis Bergelius Hansen (28 År), Anton Peder Christensen (28 År), Peder Nielsen (30 År), Mikkel Peder Andersen (17 År).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1918


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.