Minesprængning, Eliezer


Mindelunden bærer navnene på henved 600 omkomne fiskere fra Esbjerg. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Mindelunden for omkomne fiskere i Esbjerg. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Mindelunden fortæller om tabet og sorgen. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Minesprængt kutter 1917 (ÆGIR)

Intro

Eliezer minesprængt 23. oktober 1919 kl. 11.00 i Grådyb mellem Skallingen og Fanø

Kl. 11 EM., da E. befandt sig mellem Skallingen og Fanø, er Skibet formentlig kolliderede med en Sømine og sunket. Vraget er fundet paa 5 m Vand udfor Nordspidsen af Fanø S. for Sejlløbet. En Del Vragstumper og Inventar samt Skibets Nationalitets- og Registreringscertifikat er drevet i Land. Hele Besætningen er omkommen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1919


Eliezer var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var F. Pedersen. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer. Skibsreder var J. J. Petersen

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1919


Skibets 4 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Fiskeskipper Frans Pedersen (Esbjerg), Fisker Torsten Hansen Beck (Esbjerg), Fisker Valdemar Schmidt (Esbjerg), Fisker Marinus Sørensen (Esbjerg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1919


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.