Mineralvandsfabrikken Cito


I den cirkelrunde maskine blev flaskerne skyllet og sprøjtet indeni, hvorefter de blev stillet på hovedet for at vandet kunne løbe ud. Det var patentflasker, der måtte håndlukkes.


Mineralvandsfabrikken CITO, Haslev. Produktionslokalet efter ombygning.


Fabrikken Cito set fra haven.


CITOs saft blanderum efter installation af de nye maskiner ca. 1950


Bygningen, som den så i 2009. Fabrikken anvendes på dette tidspunkt til tømrervirksomhed. Forhuset til frisørsalon.

Intro

I 90 år var der gang i Mineralvandsfabrikken Cito i Haslev. Fabrikken blev oprettet 4.5.1904 af fabrikant N. Rallf og med skiftende ejere er der produceret rigtig mange mineralvand her.

Mineralvandsfabrikken oprettes 4.5.1904 af fabrikant N. Rallf i Jernbanegade. Den 1.9.1909 sælges den til M. Sørensen, som omkring 1911 flytter fabrikken til Vestergade 9.
I 1923 køber J. P. Hansen fabrikken og flytter den i 1925 til Vestergade 11, hvor den bliver til den endelig lukker i 1994.

1949 foretages en væsentlig ombygning af fabrikken med henblik på en mere rationel produktion. Den 1. november 1961 overtager Poul Pedersen fabrikken og viderefører produktionen. Han får næringsbrev til produktion af stærke drikke i 1962.

I 1968 foretages endnu en ombygning af fabrikken, hvorefter produktionen videreføres indtil fabrikationen endeligt ophører i den 1.5.1994.

I 2011 ligger bygningerne her stadig. Fabrikken anvendes af et tømrerfirma. Forhuset er frisørsalon.