Mindstrupvej 9, Hvejsel, Mindstruplund


Mindstruplund set fra oven i 1950


Fastelavn på Mindstruplund, o. 1955. Fra venstre: Frode Nør Christensen, Ingemann hans broder, Søren Sørensen fra Karensminde, Søren Kristian Kristensen fra Mindstruplund

Intro

Matr.nr. 3 a (og 4 b) Ejerlav: Mindstrup Hgd. Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang I 1801 er gården brandforsikret for 450 rd.

Gården optræder ikke i folketællingen 1801, men er samme år brandforsikret for 450 rd., 1808 for 800 rd. og igen 1811 vurderet til brandforsikring. Da har den 4 huse: stuehuset, der ligger i nord, er 8 fag, 9½ al. bredt, det østre og vestre hus omkring samme størrelse. Det søndre hus, der er lade og fåresti, er på 5 fag 7 al. bredt og har klinede vægge.

Den vestlige del af jordene var mose og hede, hvor matr. Nr. 1 og 5 havde ret til tørveskær, medens græsningen tilhørte ejeren. Hede- og mosearealerne blev i 1856, 1872, 1885 og 1886 frasolgt – i alt 7 parceller - og nye ejendomme oprettet.

Søren Christensen købte gården i 1910 af Anders Peter Carlsens enke. Søren Christensen var fra Refsgård på Ildved mark, havde en tid drevet købmandshandel på Huolgård mark, han var ud af Bertelsenslægten ( Faderen en broder til Hans Sørensen, Sandvad). Søren Christensen flyttede på sine ældre dage til Hvejsel og overlod gården til sønnen Chr. Christensen.
Familien Karlsen tager først i 1900-tallet navnet "Karlsen Mindstruplund" som familie navn.

Ejere/beboere:
-1802 Søren Hansen
1802-1843 Anders Hansen
1843-1883 Søren Andersen (Fra Karensminde, Knudevej 8)
1883-1907 Karl Sørensen, søn af forrige ejer
1907-1910 Anders Peter Karlsen (Flytter til Uldum i 1910)
1910-o.1940 Søren Christensen (Fra Refsgård på Ildved mark.)
O. 1940- Chr. Christensen, søn af forrige ejer
1963- Niels Mortensen

Slægtsoplysninger:
? Søren Hansen

1802 Anders Hansen (Kaldet Anders smed)

1843 Søren Andersen g.m. ? Deres barn: Karl Sørensen

1883 Karl Sørensen

1907 Anders Peter Karlsen

1910 Søren Christensen g.m. ? Deres barn: Chr. Christensen

o. 1940 Chr. Christensen g.m ? Deres barn: Frode Nør Christensen (f. 1948. MF 1981-94 for
CentrumDemokraterne)

1963 Niels Mortensen g.m. Bodil

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949