Mindstrupvej 8, Hvejsel, Karensminde


Karensminde, Mindstrupvej 8, o. 1920


Karensminde, stuehuset. Laokalhistorisk Arkiv i Jelling.

Intro

Matr.nr. 5 a Ejerlav: Mindstrup Hgd. Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Anders Madsen er den første ejer af Karensminde.

Anders Madsen er den første ejer af Karensminde. Han fik gården i 1811. Stedet bestod da af et 7 fags hus liggende nord-syd med klinede vægge, hvoraf de 3 fag var til beboelse, de 4 til lade og kostald -forsikret for 150 Rd.

Ejere/beboere:
1811-? Anders Madsen
? Mads Andersen, søn af forrige ejer
? Lars Madsen Berg, søn af forrige ejer
193 -1963 Jens Sørensen
1963-1995 Svend Hauge Købte Alstedlund 1992. Jorden blev lagt til Karensminde i 1996.
1995 Preben Hauge, søn af forrige ejer

Slægtsoplysninger:
1811 Anders Madsen g.m. ? Deres børn: Mads Andersen; Jens Andersen (Købte Knudevej 2,
Knudegård); Søren Andersen (Købte Mindstrupvej 9, Mindstruplund)

? Mads Andersen g.m. ? Deres barn: Lars Madsen Berg

? Lars Madsen Berg g.m. Johanne Marie Cathrine Christensen. Deres børn: Ingrid Marie
(1889); Mads; Jenny; Karen; Maren og Kristian.

1931 Jens Sørensen (s.a. Søren Sørensen, Mindstrupvej 7, Lille Mindstrup)

1963 Svend Hauge (s.a. Peter Hauge, Ådalsvej 48, Tingholm) g.m. Else Marie Terkelsen (fra
Knudevej 7, Hedelund. Deres barn: Preben Hauge

1995 Preben Hauge

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949