Mindstrupvej 7, Hvejsel, Lille Mindstrup


Lille Mindstrup, Mindstrupvej 7, o. 1930

Intro

Matr.nr. 2 a Ejerlav: Mindstrup Hgd. Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Ejendommen ligger som den første i rækken af de 3 gårde, der kom til at ligge ved den gamle hovedvej fra Kollemorten by til Alsted Mølle.

Ejendommen ligger som den første i rækken af de 3 gårde, der kom til at ligge ved den gamle hovedvej fra Kollemorten by til Alsted Mølle. Mindstrup skole er bygget på en parcel fra Lille Mindstrup.

Lars Lundgaard, måske den første selvejer på Lille Mindstrup, skøder 1832 gården til Peder Larsen, muligvis en søn.

En af Peder Larsens sønner i Bjerlev ( matr. Nr. 8-9) Jakob Pedersen købte gården i 1865, men da han senere købte Hygumgaard og flyttede dertil, fik hans søn Peder Jacobsen den, først som forpagter, siden som ejer indtil den 1895 blev købt af Søren Sørensen der stammede fra Themgaard i Skovbølling

Søren Sørensen byggede o. 1918-19 den vestre længe, som kom til at rumme lade og kostald

Aage Mols foretog fra slutningen af 1940’erne til midten af 1950’erne en gennemgribende renovering af tage og stuehus. 1962 blev kostalden moderniseret og gjort større, 1971 ny stald nord til slagtesvin og 1977 et nyt maskinhus. Gården er drevet med malkekvæg og svin.

Henning Mols nedrev den nordlige længe og byggede farestald parallelt med slagtesvinstalden og kostalden ændret til goldsostald. Driften er nu lagt om til svineproduktion.

1979 blev Bjerlev Hedevej 16 købt til.

Ejere/beboere:
-1832 Lars Lundsgård
1832-1865 Peder Larsen, muligvis søn af forrige ejer
1865- Jacob Pedersen, søn af forrige ejer (Købte og flyttede til Hygumgård)
-1895 Peder Jacobsen, først forpagter, siden ejer, søn af forrige ejer
1895-1941 Søren Sørensen (Fra Themgård i Skovbølling)
1941-1977 Aage Mols, svigersøn til forrige ejer
1977-1995 Henning Mols, søn af forrige ejer
1995 Henrik Uhrskov

Slægtsoplysninger:
? Lars Lundsgård g.m. Cathrine Sophie Møller. Deres børn: Elise; Christiane; Frederich;
Conraddine; Rasmine; Peder Larsen?

1832 Peder Larsen g.m. ? Deres barn: Jacob Pedersen

1865 Jacob Pedersen g.m. ? Deres barn: Peder Jacobsen

? Peder Jacobsen

1895 Søren Sørensen, i 1898 g.m. Ane Marie Dorthea Brøchner. Deres barn: Katrine

1941 Aage Mols g.m. Katrine. Deres barn: Henning

1977 Henning Mols g.m. Inga

1995 Henrik Uhrskov

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949;