Mindstrupvej 11, Hvejsel, Kalbækgård

Intro

Matr.nr. 1a, Tremhuse ejerlav og 4a Mindstrup Hgd. Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang

Ejere/beboere:
-1663 Thomas Christensen og Thomas Enevoldsen, Fæstere
1683 øde
? Gregers Laursen (Se Givskudvej 4)
? Laurs Gregersen, søn af forrige ejer
1841- Hans Peter Gergersen , søn af forrige ejer
?
? Christen Laursen
1843-1876 Peder Hermansen (Fra Vester Nykirke sogn)
1876-1911 Jørgen Hansen
1911-1924 Anders Ibsen?
1924-1966 Jens Lidegård
1966-? Hans Jørgen Mols
? Poul Mols, søn af forrige ejer

Slægtsoplysninger:

1843 Peder Hermansen (En af stifterne af baptiskmenigheden (o.1850))

1876 Jørgen Hansen g. m. Søren Andersens datter på Mindstruplund

1911 Anders Ibsen g.m. ? Deres barn: Chr. Ibsen (havde senere en ejendom vest for gården)

1924 Jens Lidegård g.m. ? Deres barn: Niels (g.m. Ingrid)

1966 Hans Jørgen Mols g.m. ? Deres barn: Poul Mols

? Poul Mols

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949