Mindetavle for dræbte flyvere 9.april 1940 og senere


Mindepladen foran "slottet".


Mindepladen for faldne flyvere på Værløse Flyvestation.


Mindepladen for faldne flyvere på Værløse Flyvestation.

Intro

ET minde om de dræbte flyvere ved tyskernes angreb på Værløse Flyveplads den 9. april 1940, samt 3 andre dræbte flyvere med tilknytning til Værløse Flyveplads.

Et fly med med løjtnant V. Godfredsen som pilot og løjtnant C.F. Brodersen startede fra Flyveplads Værløse d. 9. april 1940. Samtidigt nærmede de tyske fly sig, hvoraf det ene skød det startende fly ned. Begge danskere blev dræbt i styrtet. På mindetavlen finder man ligeledes navnene på 3 andre dræbte: Løjtnant H.J. Hansen, som d. 24.7.1941 blev dræbt i engelsk krigstjeneste, Reservehåndværker E.I.E. Jensen, som blev dræbt d. 11.2.1945 under tjeneste i modstandsbevægelsen, samt Sergent O.S.V. Bernskov, der d. 24.2.1945 blev dræbt af en terrorbande. De tre havde alle på et tidspunkt tjenestegjort på Værløse Flyveplads.