Mindetavle for Vaupelles gård
Intro

I Markdannersgade over for nummer fem er opsat en mindetavle til minde om Vaupelles gård, der blev nedrevet 1899 for at give plads for det nuværende hus. Datering: 1899

'''Paa denne Bygnings Grund stod tidligere, Det her afbildede Bindingsværkshus, Som i sin Tid ejedes af, Major ved de Holstenske Landsenere, Johan Wilhelm Ludvig Vaupell, Hvis 5 Sønner med Hæder deltog, I Kampen for Slesvig i 1848-50.'''