Mindestenen i Torpeskoven


Mindestenen pyntet ved et 4. maj arrangement med hejmmeværnet som æresvagt. foto fra 1985


Mindestenen i Torpeskoven. Teksten blev fremhævet ved maling i anledning af 4. maj arrangementet 4. maj 2010. Foto Dirch Petersen.


Hjemmeværnet marcherede hen til mindestenen med fane og musik. Foto Dirch Petersen


Bertel Haarder holdt tale ved mindestenen. Foto Dirch Petersen


Deltagerne tændte hver et lys og anbrage dem efterfølgende foran mindestenen. Foto Dircfh Petersen

Intro

Mindesten i Torpeskoven for Carl Johan Bruhn, der sprang ud med faldskærm under krigen og døde, da skærmen ikke åbnede sig.

Hvert år den 4. maj samles haslevitter ved mindestenen i Torpeskoven. Den er rejst som et minde for Carl Johan Bruhn.

Hvert år den 4. maj kommer hjemmeværnet i procession med faner hen og står æresvagt ved stenen.

Der bliver holdt en tale for de forsamlede mennesker, og der tændes lys og synges sange.

Stenen er rejst til minde om det første forsøg på at opbygge en modstandsbevægelse i Danmark.

Man ville nedkaste 2 mand, Leif Hammer og Carl Johan Bruhn, fra den engelske modstandsbevægelse SOE.

De skulle nedkastes i Torpeskoven, hvorefter det var meningen, at de skulle opbygge en modstandsbevægelse i Danmark. Carl Johan Bruhns faldskærm foldede sig ikke ud, og han blev dræbt på stedet.