Mindestenen i Lungholm Inddæmning


Mindestenen 1994


Ved afsløringen d. 5. maj 1946

Intro

Den 9. april 1944, styrtede en amerikansk flyvemaskine ned i Lungholm Inddæmning, efter at den var blevet ramt af tyske krigsfly. Tre mand af den ni mands store flybesætning omkom, for disse mænd er der rejst en mindesten.

Overflyvninger på Lolland
De allierede under 2. Verdenskrig, foretog i påskedagene 1944 en række overflyvninger over Danmark. De mange overflyvninger d. 9. april 1944 gav anledning til svære luftkampe med det tyske luftvåben.

Seks store 4 motores bombefly faldt denne dag ned på Lolland, den ene i Lungholm Inddæmning. Det var et B-24 Liberator der styrtede ned ca. 1,5 km. sydøst for Saksfjed. 2 mand blev fundet dræbt i flyet, en tredie sprang ud i faldskærm, men blev dræbt i faldet. Disse blev begravet på Svinø, og er senere overført til Belgien.

Der rejses en mindesten
En kreds af mennesker gik sammen om at rejse en mindesten for de omkomne flyvere. Det var Alfred Kragh der stod for den indsamling, der skete i Errindlev - Olstrup og Tågerup - Torslunde kommuner. Fiskerne fra Lundehøje skaffede stenen. I februar måned sejlede de til Witten, hvor der lå nogle store sten, men de måtte sejle hjem igen på grund af snestorm.

Fisker Hans Pedersen havde set nogle store sten ved " Jomfrustenen ". Der blev rigget to stenflåd til, som blev lagt ved siden af hinanden. Med nogle bundgarnspæle over dem, kunne der rejses en talje. Der blev fisket to sten, en på hvert flåd. Den ene brugt som mindesten i Lungholm Inddæmning, den anden som 5. maj sten i Rødby. Lungholm skænkede det sted, hvor stenen skulle stå, og det lokale hjemmeværn udbedrede ved frivillig hjælp vejen ud til stenen.

Afsløringen af mindestenen
Mindestenen for de tre amerikanske flyvere blev afsløret d. 5 maj 1946. Gårdejer Alfred Kragh bød velkommen på vegne af de mennesker, der havde taget initiativet til rejsning af en mindesten, den blev rejst på det sted, hvor maskinen styrtede ned. Lærer K.K. Neergaard fortalte om det arbejde der var gået forud.

Afsløringstalen blev holdt af Baron Bertouch Lehn, der mindedes den påskemorgen d. 9. april 1944, hvor man kom ud af kirken og så formationerne af amerikanske flyvemaskiner. Pludselig skete der noget usædvanligt, en af maskinerne gled ud af formationen, og syv faldskærm foldede sig ud under den. Maskinen faldt brændende ned, og i den befandt sig to mand, der var omkommet.
Den amerikanske Legations udsending Løjtnant Horner takkede dybt bevæget på sin nations vegne, og udtalte: Hvis disse drenge kunne takke Dem, ville de gøre det mere varmt end jeg kan. Hvad der er sket i dag skal blive meddelt deres famile, og jeg tror det vil trøste dem. Tak for hvad De har gjort i dag og under hele krigen.

Valdemar Jørgensen Errindlev overdrog herefter mindestenen til Errindlev - Olstrup kommune, og Sognerådsformand Th. Jensen takkede på kommunens vegne.