Mindestenen i Højerup


Til venstre stå en datter til en af de omkomne flyver.

Intro

Mindestenen over de syv allierede soldater, der blev skudt ned af et tysk fly, blev indviet den 5. september 2010.

Om natten den 14. marts 1943 blev beboerne i Rødvig og Højerup vidner til en af de mange luftkampe langs Stevns Klint. Kampen foregik mellem en engelsk Halifax bomber og en tysk natjager. Halifaxen havde været på hemmelig mission langt inde over Polen, hvor den havde nedkastet 6 containere og 6 pakker til den polske modstandshær. Der lød kraftig beskydning fra luften og flere blev vidner til, at den engelske bombemaskine blev ramt bagerst. Der udbrød hurtig brand i maskine og efter et par høje brag styrtede maskinen i havet fra et par hundrede meters højde ud for Højerup Kirke. I nogle minutter bredte et kraftig ildhav sig på vandet for hurtig at dø ud. Der kom hurtigt patruljebåde fra Rødvig, men man fandt intet spor af hverken fly eller besætning Næste morgen kom den tyske værnemagt og Store Heddinge politi til ulykkesstedet, og man fandt da rester af flyet og to forkullede lig af mandskabet på flyet. I alt havde der været 7 mand om bord. I dagene efter fandt man flere lig fra flyverne og 6 af dem ligger nu begravet på begravelsespladsen for engelske soldater på Bispebjerg kirkegård. En er begravet på Fjelie kirkegård i Sverige, da hans lig blev fundet skyllet i land mellem Malmø og Halskrona.

Stevns Lokalhistorisk Arkiv: Stevns Før og Nu 2011 http://www.airmen.dk

''Publiceret''