Mindestenen i Gjorslev park


Obelisk over Scaveniusslægten

Intro

I Gjorslev park står en obeliskformet mindesten over Scaveniusslægten.

Lindencrones far, Christian Lindencrone, var, i de næsten 30 år, han ejede godset, begyndt på en række reformer af fæstebøndernes tilværelse. Han ophævede hoveriet og indførte arvefæste. Det betød, at de forbedringer bonden lavede på sin gård, tilfaldt ham og hans arvinger og ikke godset. Jacob Scavenius fortsatte disse reformer da han købte Gjorslev i 1793. Han fredede godsets skove, forbedrede godsets kridtproduktion ved Bøgeskov og udskiftede bøndernes jord. Det vil sige at bøndernes produktions-fællesskab i landsbyen blev opgivet, og i stedet blev der oprettet selvstændige gårde med egen jord. Han fik vendt godsets økonomiske nedgang til fremgang. I 1793 blev han justitsråd og i 1811 etatsråd. Jacob Scavenius døde i 1820. Sønnen Peder Brønnum Scavenius begyndte at sælge gårdene til bønderne, så de blev selvstændige landmænd. Han var en kendt konservativ politiker, der havde stemt i mod den nye grundlov i 1849. Han gik ind for godsejernes ret til hustugt over for voksne, gifte arbejdere. Han var stifter af den Scaveniusske Fideikommis, hvilket betød at godset gik i arv til et medlem af familien, men man kunne ikke sælge eller pantsætte det. Peder Scavenius døde i 1868. Han blev efterfulgt af Jacob Frederik Scavenius, der var en kendt konservativ kulturminister.Han var mere politiker end godsejer og opholdt sig ikke meget på Gjorslev. Han døde i 1915. Efter hans død blev sønnen, Frederik Scavenius, den nye ejer. Han døde allerede i 1924, og da man efter 1919 havde ophævet samtlige eksisterende fideikommisser, var det muligt for hans enke at sælge godset til Adolph Tesdorpf i 1925. Slægten Scavenius tid på Gjorslev var slut.

Stevns Lokalhistorisk Arkiv http://www.gjorslev.dk/Gjorslevhistorien.htm

''Publiceret''