Mindestenen i Gamtofte


Mindesten ved Gamtofte Kirke. I baggrunden Gamtofte Præstegård


Flypropellen ved siden af stenen er en vragdel fra styrtet i 1944


Mindestenen bekostet af alle sognets indbyggere


Skaderne på Gamtofte Præstegård


Præstegårdens arbejdsværelse efter eksplosionen


Rasmus Didriksens gård efter eksplosionen


Marie Juhls ejedom efter eksplosionen

Intro

Ved parkeringspladsen over for Gamtofte Kirke er rejst en mindesten over en britisk flybesætning på otte mand, som alle mistede livet 16. maj 1944, da deres Lancaster bombefly blev skudt ned af et tysk jagerfly.

Et Lancaster bombefly fra Royal Air Force på en mineudlægnings-opgave blev natten mellem 15. og 16. maj 1944 angrebet og beskudt over Lillebælt af en tysk natjager. Det brændende fly fløj en halv snes kilometer fra Lillebælt mod øst og styrtede derefter ned i præstegårdshaven i Gamtofte. Ved styrtet eksploderede en del af flyets last af miner, og der blev anrettet store skader på præstegården, omliggende huse og Gamtofte Kirke. Præstegården måtte rives ned, og en ny blev opført. Kirken gennemgik et stort reparationsarbejde. Hele flyets besætning af engelske og canadiske soldater omkom. Den tyske besættelsesmagt lod de omkomne begrave i Assens. Kildemateriale: Viggo Hansen "Vestfynske mindesmærker vedrørende besættelsestiden 1940-1945" Bind II s. 171-191 (Lokalhistorisk Arkiv, Assens)