Mindestenen


Præstegården.

Intro

Tunø By er vokset frem omkring kirken, og området nedenfor kirken, der hvor mindestenen står, var byens samlingssted. Her holdt beboerne deres bystævner – møder, hvor man afgjorde de fælles anliggender.

Tunø By er vokset frem omkring kirken, og området nedenfor kirken, der hvor mindestenen står, var byens samlingssted. Her holdt beboerne deres bystævner – møder, hvor man afgjorde de fælles anliggender. Mindestenen er opsat i 1975 af den da nystiftede beboerforening på Tunø, til minde om den voldsomme brand, der ødelagde det meste af byen den 5. august 1852.
Branden lagde to tredjedele af byen i aske, nemlig præstegården, 16 gårde og 15 huse. 32 familier blev hjemløse og mistede alt. Efter branden stod kun fire gårde og 12 huse tilbage. På dette tidpunkt boede der 213 mennesker på Tunø.
Ilden opstod i et hus i den østlige ende af byen. Man ved ikke, hvordan branden startede, men da husene lå meget tæt og mange huse var sammenbyggede, havde ilden let spil. Øens brandsprøjte var ikke til megen nytte overfor så stor en brand, heller ikke selv om man fik hjælp fra Samsø.
Et par dage efter branden blev der skrevet rundt til hele landet med ønske om bidrag til de mange familier, der havde tabt alt. I alt kom der 10.450 rigsdaler ind, hvilket var et stort beløb dengang. Pengene blev fordelt mellem de nødlidende familier. 19 familier valgte efter branden at flytte ud fra byen og bygge på deres jord. Før branden lå kun to gårde udenfor byens trygge ramme.