Mindesten til minde om Iver Staals køb af Skamling
Tidligere placering på Torning Møllevej, Christiansfeld


Nuværende placering på Skamling

Intro

I 1938 rejstes under initiativ fra Historisk Samfund og beboerne i området et minde over mølleejer Hans Iver Staal, fordi Staal i 1842 sammen med Laurids Skau havde stået i spidsen for købet af Skamlingsbanken. Datering: 1938 Mindestenen blev i 2020 flyttet til Skamlingsbanken.

'''Mølleejer Hans Iver Staal Virkede her fra 1830 til 1861, Folket vaagner op af dvale, Hist lød dansk I stændersale, Slesvigs løver Ryster manken, Staal han gav os Skamlingsbanken,''' '''- Hist.samf. 1938. ''' Hans Iver Staals navn er endvidere indhugget i støtten på Skamling sammen med 17 andre navne.

Skamlingsbanken er ikke blot et smukt udsigtspunkt. Den fortæller også en vigtig del af Danmarks historie, særligt om den sønderjyske sag i Slesvig i 1800-tallet. Skamlingsbanken har siden 1843 været et folkeligt og nationalt samlingssted. I det naturskønne område findes flere historiske mindesmærker.