Mindesten over stormfloden 1872
Intro

Stormflodsstenen blev sat af gårdejer Jacob Hansen, Kobbelgård i Nr. Bjert (ved Nyby Strandhuse) i 1873 for at vise, at vandet fra Kolding Fjord havde vasket rødderne i Kobbelskoven.

Stormflod D. 13. november 1872