Mindesten over modstandsmanden Ole Olesen


Mindestenen i Ryde Skov over modstandmanden Ole Olesen

Intro

Tæt ved Ryde station står en af de første mindesten rejst over en frihedskæmper efter den tyske besættelse af Danmark i 1940 - 1945. Ole Olsen blev skudt den 9. april 1945 og mindesmærket indviet ved en højtidelighed den 13. maj.

Mindestensafsløringen

Lolland var et forholdsvis roligt område under den tyske besættelse i 1940-1945 men i krigens allersidste dage blev en ung modstandsmand dræbt ved Ryde station.

Ole Olesen blev skudt under forsøget på at få kontrol over en antiluftsskytskanon, der stod på togvogne ved trinbrættet i Ryde Skov. Det fortælles, at kanonen skulle have været til Ry ved Silkeborg, men at en ukendt person havde tilføjet et ”-de” på forsendelsespapirerne, med det resultat at kanonen endte i Ryde på Lolland.

Da modstandsbevægelsen i området fandt ud af dette, gik man straks i gang med at planlægge en aktion med det formål at ødelægge kanonen.

Det var denne aktion der gik så gruelig galt, at Ole Olsen måtte lade livet.

Der var tre biler og adskillige modstandsfolk involveret i aktionen. To bevæbnede modstandsmænd trængte ind i venteværelset ved trinbrættet og holdt de tyske soldater op, der befandt sig der. De havde dog overset to tyske soldater, der havde gemt sig under presenningerne, der dækkede de store kanoner på jernbanevognene.
De tyske soldater begyndte at skyde mod modstandsfolkene, der gik i panik og flygtede ind i skoven. To blev ramt – Ole Olesen der blev dødelig såret og måtte efterlades, og en modstandsmand der blev skudt i låret af en kammerat.
De øvrige slap væk i alle retninger, nogle gennem skoven og andre med de ventende biler. I de følgende dage jagede tyskerne modstandsfolkene, og over 20 mand fra Bandholm blev arresteret

Ole Olesen døde kun få uger før befrielsen, men allerede den 13. maj stod mindestenen klar til indvielse ved skovbrynet i Ryde.

Det var frihedskæmperen, skovløber Hans Larsen der sammen med flere andre tog initiativ til rejsningen af mindestenen. Mindestenen blev rejst på det sted hvor Ole Olesen blev skudt og den blev afsløret den 13. maj 1945.

Nakskov Tidende skriver allerede den 9. maj 1945 om stenen, og nævner at der har stået et kors på stedet i tiden efter Ole Olesen blev skudt den 9. april 1945.

Inskriptionen på stenen lyder:

Ole Olesen
* 20 november 1920
† 9 april 1945
Kæmp for alt hvad du har kært
dø om så det gælder
da er Livet ej så svært
Døden ikke heller

Nakskov Tidende omtaler begivenheden i en stor opsat artikel og fortæller her, at over 3000 mennesker deltog i arrangementet ved afsløringen af stenen, samt at der til anledningen var indsat ekstratog fra Maribo.

Stenen er den første sten, der blev rejst over en frihedskæmper i Storstrøms Amt – ja, formentlig den første i hele landet