Mindesten over modstandsmand i Rødvig.
Intro

Poul Emil Rosenstand Jacobsen var student og havde ikke aftjent sin værnepligt endnu. Han blev medlem af modstandsbevægelsen i det tidlige forår 1945. Mindestenen blev afsløret d. 5. maj 1946.

Poul Emil Rosenstand Jacobsen havde i en tid deltaget i "Ventegruppens" møder og øvelser. I påsken 1945 havde han, sammmen med nogle venner, været på vandretur på Stevns, hvor de fik lov til at overnatte på Korsnæbsgård. Gårdejeren, Niels Wigh Larsen, viste dem, at han havde en større samling engelske våben liggende i laden. Da Poul Emil havde på fornemmelsen, at gårdejeren var tysksindet, fortalte han sin gruppefører, Køhler, om de mange våben, der lå på gården. Gruppeføreren foreslog Københavs-ledelsen, at man foretog en aktion for at få fat i disse våben til modstandsbevægelsen. I ledelsen vidste man, at Wigh Larsen var nazist, og man godkendte aktionen. Aktionen skulle finde sted d. 14. april 1945, og gruppen på 5 til 8 mand skulle mødes på Toftegårdsplads kl. 8.00. De var bevæbnede med Husquarna maskinpistoler og den lette amerikanske riffel og havde rigeligt med ammunition. Imidlertid dukkede de kørertøjer, som Københavns-ledelsen skulle skaffe, ikke op, og da man havde ventet længe, foretog lederen af gruppen en "hold up" på en taxi. Chaufføren erklærede sig villig til at køre gruppen til Stevns. Man nåede til Korsnæbsgård uden at blive standset, fordelte sig på gårdspladsen og gik over mod laden i spredt orden. Pludselig blev der åbnet ild fra hovedbygningen, og Poul Emil, der var nået helt frem til laden, blev ramt af flere skud i underlivet. Det lykkedes gruppeføreren at skyde telefonledningerne over, så gårdejeren ikke kunne komme i forbindelse med den tyske garnison i Rødvig. Taxaen var i mellemtiden kørt helt op til gården, men da fru Wigh Larsen smed en håndgranat efter bilen, uden at ramme, og tyskerne fra Rødvig var blevet alarmeret af skyderiet, og kom cyklende mod gården, skyndte man sig væk. Det lykkedes at komme uantastet tilbage til København. Poul Emils lig måtte man efterlade på Korsnæbsgård og efter krigen blev det oplyst, at gårdejeren i en tid havde bundet det til et træ foran indkørslen til Korsnæbsgård "til skræk og advarsel." Man ved ikke, hvad der senere skete med liget, og da gårdejerparret blev fængslet efter krigen, nægtede de at kende til, hvor Poul Emil var blevet begravet. Hans navn er derfor blevet skrevet på mindetavlen i Ryvangen, sammen med de andre døde, hvis grav man ikke kender. Niels Larsen og hans kone blev begge anholdt d. 5. maj 1945. I 1950' erne solgte de Korsnæbsgård til Boesdal Kalkværk og flyttede til Svendborg.

Stevns Lokahistorisk Arkiv Stevns før og nu bind 11, 2009.

''Publiceret''