Mindesten over folketingsmand Aage Kidde


Folketingsmand Aage Kiddes mindesten på Rugårdsvej (Fot.: Benny Doré, Søndersø & Omegns Lokalhistoriske Arkiv).


Aage Kiddes mindesten i Langesø (Foto: Per Lunde Hansen)


Mindesten for Aage Kidde (Foto Per Lunde Hansen)


Aage Kiddes Mindesten.(Foto: Per Lunde Hansen)


Bagsiden på mindestenen for Aage Kidde.(Foto: Per Lunde Hansen)

Intro

Mindesten for folketingsmand Aage Kidde, der står ved Rugårdsvej i Langesøskoven.

Inskriptionens ordlyd:

"AAGE KIDDE

28. april 1988
29. december 1918
FOLKETINGSMAND
FOR BOGENSE-OTTERUP
OG ODENSE 1.STE KREDS

STÆRK OG MODIG NAT OG DAG
KÆMPED DU I ORD OG GERNING
TROFAST FOR DEN DANSKE SAG.
OG DA SEJRENS KLOKKER LØD
BØJED DU DIT UNGE HOVED
TRÆT OG LYDIG MOD DIN DØD"

På bagsiden af stenen står:

Meningsfæller og venner rejste denne sten.


Aage Ingebjørn Sager Kaas Kide blev født i vejle d. 28 april 1888. Hans forældre var amtinspektør Christian Henrik Kidde (1818-1894) og hustru Dorothes Corneliussen(1848-1931). Aage Kidde var kun 6 år da faderen døde i 1894. Aage Kidde flyttede til København i 1898, og blev student fra Frederiksberg Gyminasium i 1907.


Aage Kidde tog filosofikum og blev stud. polit, men blev aldrig helt færdig med studierne, da den politiske interesse tog over. Han blev formand for Konservative studenter og Konservativ Ungdom i perioden 1913-1916. Aage Kidde fik mange tidlidsposter i studenterforeningen, og var med i Akademisk skyttekorps. Her blev han delingsfører i 1916. Samme år som han kom ind for at aftjene sin værnepligt. Han var soldat i 1916 til 1918. I 1917 udnævtes han til løjtnant.

Aage Kidde påvirkede den senere konservative leder John Chrismas Møller med sine ideer. Han tog meget rundt i landet for at holde taler og agitere for de politiske ideer. Han havde en stor evne til at samle tilhængere omkring sig, men fik samtig mange fjender. Det sønderjyske arbejde stod Aage Kidde meget nær. Han kæmpede for danskheden i Sønderjylland, og var meget negativ indstillet over for Tyskland. Han var opstillet til folketinget både i 1913 og 1915. I 1918 blev han valgt til folketinget fra Bogense-kredsen, men da valget blev erklæret ugyldigt, kunne han først indtræde i folketinget i juli efter efter et omvalg.

Aage kidde døde i d. 29. december 1918 af den spanske syge, og blev bisat d. 4. januar 1919 på Bispebjerg.

Henvisninger
Læs mere om Harald Kidde på hjemmesiden www.haraldkidde.dk
Wikipedia artikel om Harald Kidde