Mindesten over Dragon Niels Larsen
Intro

Faldt i treårskrigen den 12 juli 1848. Kirkegård er rejst et minde over Dragon Niels Larsen, som faldt under Treårskrigen den 12. juli 1848. Niels Larsen blev skudt af prøjsiske dragoner ved gården "Store Staver" uden for Vamdrup.

'''Niels Larsen Af 6. Dragonregiment Født i Hjulby v. Nyborg ''' '''Faldt for fædrelandet Den 12. juli 1848'''