Mindesten over 200-året for gårdenes udflytning i Hammer


Mindesten over 200-året for gårdenes udflytning i Hammer


Mindesten over 200-året for gårdenes udflytning i Hammer

Intro

Gårdene i Hammer blev udflyttet i 1785. 200 år efter rejste Hammer Bylaug denne mindesten.

''Tekst på stenen: '' "200 AAR 1785 – 22/7 1985 ”EN NY TID” Jordfællesskabets ophævelse og Gaardenes udflytning i Hammer. Hammer Bylaug"