Mindesten om stormfloden 1872, Hejls
Intro

Den 13.november 1872 blev Hejls oversvømmet af en stormflod, hvor vandstanden i Noret steg, hvorved vandet blev ledt ind gennem bækken op mod Hejls by. Byens beboere satte efterfølgende en mindesten i granit, der viste, hvor højt vandet stod i 1872.