Mindesten om stormfloden 1872, Hejls
Intro

Den 13.november 1872 blev Hejls oversvømmet af en stormflod, hvor vandstanden i Noret steg, hvorved vandet blev ledt ind gennem floden op mod Hejls Landevej. Byens beboere satte efterfølgende en vandstandsmåler i granit med påskriften Stormflod 1872.