Mindesten om de Slesvigske krige


Mindesten fra de Slesvigske krige.


Mindestenen foran Sct. Mortens Kirke.

Intro

Mindesten for de soldater fra Næstved og omegn, som faldt i de Slesvigske krige henholdsvis 1848-50 (Treårskrigen) og 1864. Stenen blev rejst af De Danske Forsvarsbrødre for Næstved og Omegn i 1904.

Mindestenen blev rejst i det daværende Ny Østergade ved kirkens nordside i 1904. Stenen var flankeret med to opretstående kanonløb med dertilhørende kanonkugler.

Allerede i 1924 var der debat om mindestenen og kanonløbende, da pastor Ring fra Sct. Mortens Kirke ville have arrangementet fjernet fra kirkens område. Han udtalte sig til Næstved Tidende med ordene:

"Efter den forfærdelige Verdenskrig er det mig en Overvindelse at se paa Mindesmærker for Krig eller som indeholder Hentydninger dertil i det hele taget".

De Danske Forsvarsbrødre var dog ikke enige i kritikken, og udfaldet blev, at de supplerede med endnu to opretstående kanonløb med dertilhørende kanonkugler.

I 1968 lykkedes det menighedsrådet, efter længere tids polemik, at få stenen flyttet om til kirkens sydside ud mod Østergade. Samtidig blev de kanoner og kanonkugler, som ellers havde flankeret stenen, fjernet. I dag ligger de selv samme kanoner og kugler på Grønnegades kaserne ved mindesmærket for Danmarks befrielse.