Mindesten i Hesede skov


Billede af mindestenen, foto: Dirch Petersen


Billede af mindestenen foto Preben Bækhave sommeren 1996.

Intro

Mindestenen er oprettet til minde om modstandsfolkene i Haslev

Natten mellem den 4. og 5. maj 1945 samledes alle modstandsfolkene fra Haslev i Hesede skoven. De mødtes ved solopgang på skovvejen i nærheden af skovfoged Hoffmeyers hus. Derfra kørte de på cykel og i en enkelt bil ind til Haslev.

På det sted, hvor mindestenen befinder sig, blev der opbevaret våben til modstandsfolkene under krigen. Grunden til det var, at tyskerne ikke var så glade for at komme i den mørke skov.

Inskriptionen på stenen lyder: ”Her samledes frihedskæmpere fra Haslev natten mellem 4. og 5. maj. Mod vilje og fædrelandskærlighed drev dem.” Stenen blev opsat på foranledning af daværende skovrider på Gisselfeld Svend Kindt, der også afholdt udgifterne dermed.