Mindesten for troppeparaden på Lerbæk Mark

Mindesten. Troppeparaden på Lerbæk Mark. Fotograf: Vejle Stadsarkiv.

Intro

Mindesten for troppeparaden på Lerbæk Mark d. 18. sep. 1848

Mindestenen rejstes i 1948 på hundredårsdagen for hærskuet på Lerbæk mark. Den står lige ud til landevejen mellem Jelling og Vejle overfor Lerbæk Gods. Pladsen er skænket af godset.

Tekst:

Hærskuet paa Lerbæk Mark
1848 - 18 September - 1948
"Det skal ei skee"


Den 1. Slesvigske Krig eller Treårskrigen 1848-1850

Da den Slesvig-Holstenske stænderforsamling erklærede et af Danmark uafhængigt Slesvig-Holsten
flammede nationalitetsfølelsen også op i vejlenserne. Med støtte fra Det Tyske Forbund og Preussen sejrede de slesvigske oprørere dog over dansken ved Slesvig by, hvorefter de trængte op gennem Jylland. Onsdag den 3. maj observeredes de første fjendtlige tropper nær Vejle. Prins Waldemar og hans tropper blev iflg. Vejle Amts Avis mødt med "tavshed, ubevægelighed og stirrende blikke" af vejlenserne. I alt 5.000-6.000 fjender rykkede ind i byen, men allerede 25. maj drog de atter sydpå. På dette tidspunkt var krigen blevet et internationalt anliggende, hvor bl.a. Czar Nikolaj 1. af Rusland blandede sig i preussernes engagement. Den 4. sep. 1848 kom våbenhvilen.

Krigsomkostninger

Tyskerne proklamerede straks besættelsen for fredelig: enhver Vejle-borger var "lige saa sikker blandt de ædle tyskere, som blandt sine egne brødre".
Besættelsen blev dog en økonomisk bekostelig affære for vejlenserne, idet de måtte stå for den tyske hærs forplejning. Til gengæld slap de - ligesom hele Jylland - for at betale den "kontribution", som den prøjsiske feltmarskal, grev Friedrich von Wrangel havde truet med at indkræve som erstatning for "den skade, der var tilføjet tysk ejendom og handel".


Troppeparaden 18. september 1848

Fjorten dage efter våbenhvilen den 4. sep. 1848 ankom kong Frederik 7. til Vejle havn. Herfra drog han gennem byen og den jublende menneskemængde op over bakkerne til Lerbæk Mark. Her var mere end 20.000 soldater samlet. Lokale og folk så langt væk som Fredericia strømmede til revypladsen for at overvære troppeparaden.

Dragon Peder Hansen Andkjær

Flere ordner blev uddelt ved hærskuet. En af modtagerne var Peder Hansen Andkjær, der blev tildelt Dannebrogskorset. Han havde den 25. juni 1848 taget kaptajn, grev von Reichenbach til fange. Efter krigen blev han dagkører i Vejle. Han døde i 1890 og fik året efter tildelt sin egen mindested på den gamle kirkegård, hvor den står endnu.

"Det skal ej ske"

Troppeparaden afsluttedes med, at kong Frederik red langs hele geleddet med sin blå kappe flagrende, mens hurraråbene rungede. Dernæst mødtes officererne og deres familier med kongen til et stående måltid (sexa) med fællessang og skåler. Efter afsyngningen af "Vel mødt igjen, kong Frederik! ved Hæren" (H.P. Holst) skal Fredrik med tårer i øjnene have udtalt "det skal ej ske. Det lover jeg!" med henvisning til en deling af Slesvig.

Fakkeltog

Efter et par timers ophold på amtmandsgården var det tid til kongens bortrejse. Klokken nærmede sig midnat men dette forhindrede ikke vejlenserne i at tage afsked med kongen med et fakkeltog.

Litteratur:

Moderne Tider, Vejles Historie bind 2, Brønfeld, Hellum, Ulrich Jensen, Elholm Munk, Porskær Poulsen, Topholm, 1998.
"Den Lille Hornblæser" artikel i Vejle Amts Folkeblad, 27.nov. 1959.
"Der staar en sten" artikel i Vejle Amts Folkeblad, 26. maj 1961.
"150-års minde er blevet synligt" artikel i Vejle Amts Folkeblad, 16.nov. 1998.