Mindesten for troppeparade ved Adsbøl


Mindestene ved egetræet, indrammet af jerngitter.


Mindesten for troppeparade 1864.


Mindesten for troppeparade 1864.


Tegning af Kongeparaden ved Adsbøl 1864.

Intro

Mindesten opsat i forbindelse med, at Kong Wilhelm I besigtigede og hilste på de sejrende preussiske tropper. Paraden fandt sted den 22. april 1864, men på stenen står der den 24. april 1864.

Inskription
König Wilhelm I. begrüsste hier 24. april 1864 die Dübbelstürmer.

Type

Kategori
Mindesten

Rejst:
Ca. 1894

Bemærkninger
Egen skulle være plantet af "Vaskeri Nielsen" mens jerngitter skulle være betalt af en tysk garderforening.


Der verserer en morsom historie om stenen: På husmandsstedet, hvor stenen står op ad et egetræ omkranset af et jerngitter, boede en mand der hed Petersen. Hans søn var uden arbejde, og faderen anbefalede ham at søge ind ved postvæsenet. Den unge mand var til samtale med postmesteren, og han var indstillet på at ansætte ham. Han spurgte, hvad han hed, og da den unge mand svarede Petersen, blev postmesteren helt forkert i hovedet og sagde, at dem havde de allerede to af, så han kunne ikke bruge én mere. Slukøret fortalte sønnen sin far om det skete. Faderen kunne ikke forstå det, og han gik sig en tur for at tænke over tingene. Da han senere kom ind til sønnen, sagde han: "Du skal tage navneforandring til Egering". Det gjorde sønnen så og fik derefter ansættelse ved postvæsenet.

Stenen er sandsynligvis opsat på 30 årsdagen for paraden.

Arbejdet og jerngitteret er betalt af Garderforeningen for tidligere tyske soldater i Nordschleswig. Indvielsen af stenen er nævnt i et festskrift fra 1927 hvor der på side 9 står:

"Einweihund einen Gedenkstein an die Düppelparade von 22. April 1864, errichtet von Verein ehemaliger Kaearaden des Garderkorps in Flensburg"

Egetræet skulle være plantet af "Vaskeri Nielsen" fra Gråsten, der på det tidspunkt arbejdede i Gråsten Skovene.