Mindesten for tidligere borgmester Hans Junghans


Maleri af Hans Junghans. Købtes i 1969 af privat samler og kan i dag ses på Kolding Rådhus. Copyright Kolding Stadsarkiv.


Hans Junghans og hans familie malet i gouache af kunstneren Rothermundt, 1793. Deres alder angivet til henholdsvis 67 og 62 år. På de tre vægge i stuen hænger silhouetter af deres 16 børn og 4 svigersønner. Originalen kan ses på Koldinghus.


Hans Junghans gravsten på Den Gamle Kirkegård i Kolding. Copyright Kolding Stadsarkiv.

Intro

Hans Junghans (1726-1818) var borgmester i Kolding i årene 1759 til 1783, og havde som den første borgmester i byen med en juridisk embedseksamen.

'''På stenen som er tre-sidet står: "Af arbejde, møje og alder hviler her HANS JUNGHANS født den 3. april 1726, død den 13. mai 1818, fader til 16 børn af disse 6 sønner 10 døtre." "Blev borgmester i Kolding 1759, dertil byfoged, postmester og toldkontrollør, herredsfoged i Andst Jerlev og Slags herreder med 5 sogne. Af Brusk herred 1770. Blev virkelig kancellieråd 1774 og virkelig justitsråd 1783. Nedlagde borgmester og byfoged embederne 1783, toldkontrollørembedet 1791, herredsfogedembedet 1797. Hans i året 1804 afdøde hustru, fru ELISABETH JUNGHANS af Just, hviler i Kolding Kirkes våbenhus, hvor der ses minde. '''