Mindesten for skovfoged F. Thomsen


Mindesten for skovfoged Thomsen.


Mindesten for skovfoged Thomsen.

Intro

I den sydvestlige ende af Hareskoven finder vi en mindesten for skovfoged Thomsen, der blev skudt af Sorte Hans en aften i året 1866.

Den 50-årige skovfoged Lars Thomsen gik den 16. marts 1866 efter arbejdet hjem gennem skoven. Med ham fulgtes hans svoger og en karl. Pludseligt stødte de på 3 mænd med bøsser, hvoraf den ene også havde en sæk på ryggen. Da de opdagede skovfogeden, flygtede de og tabte sækken, som indeholdt et dyr. Da de tre mænd derfor måtte være krybskytter, forfulgte skovfogeden dem. Under denne forfølgelse blev Lars Thomsen ramt af et skud i underlivet, og han døde dagen efter. Hans 4 moderløse piger blev nu også faderløse. Skovfogedens fulde navn var Lars Frandsen Thomsen, hvilket forklarer, at der står F. Thomsen på mindestenen.


Mindesmærke, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie (1) 2008 Diverse sagsbehandling Det Kulturhistoriske Centralregister Lokaliteten mgl. data.