Mindesten for oberst Poul Riis Lassen


Poul Riis Lassens gravsted på Østre Kirkegård i Randers

Intro

Poul Riis Lassen var dansk officer ved 5. Dragonregiment og dybt involveret i modstandsbevægelsen under besættelsen

Poul Riis Lassen blev født den 8. januar 1897 i Hjørring. Faderen var bryggeriejer. Poul blev student fra Aalborg Katedralskole 1916 og premierløjtnant ved 5. Dragonregiment i Randers 1920. I maj 1943 blev han udnævnt til oberstløjtnant og chef for Rytteriets Befalingsmandsskoler samt Rideskolen på Grønnegades kaserne i Næstved. Efter tyskernes opløsning af den danske hær og internering af hærens personel i august 1943, fik Riis Lassen af general Gørtz til opgave at danne såkaldte "O-grupper" på Sjælland og Lolland-Falster. Medio oktober 1944 blev han udnævnt til chef for modstandsbevægelsens Region V, omfattende den sjællandske øgruppe minus København. Kort efter befrielsen blev Riis Lassen forfremmet til oberst og ansat som stabschef ved Jysk-Fynske Kommando i Aarhus. Den 16. oktober 1945 blev Riis Lassen dræbt ved et skudattentat uden for kommandoens hovedkvarter på Hotel Ritz i Aarhus. En 25-årig arbejdsmand tilstod senere mordet. Hans forklaring lød på, at hans intention var at skyde general Vagn Bennike for at skabe frygt og modstand mod regeringen i befolkningen. I mørket havde han dog forvekslet Riis Lassen med generalen. Gerningsmanden blev dømt til livsvarigt fængsel.