Mindesten for oberst Læssøe


Mindesten for Oberst W. H. F. A. Læssøe


Læssøestenen på Haderslevvej

Intro

Mindesten for oberst Frederik Læssøe som faldt i slaget ved Isted den 25. juli 1850. På trods af sin unge alder var Læssøe en af de dygtigste danske officerer under Treårskrigen. Han blev 38 år.

Læssøestenen er placeret på hjørnet af Haderslevvej og Skovhøj. Stenen var tidligere en overligger til en stenaldergrav, men i øjeblikket er den nabo til de familiebiler og elcykler, som suser hen ad nutidens Haderslevvej. Udover sit udsyn til Koldings trafik så markerer mindesmærket dog også placeringen af den gamle grænse mellem kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig. ''Stenens inskription'' Stenen er rejst i 1907 og bærer inskriptionen: Oberst Læssøe faldt for Danmark ved Isted d. 25 juli 1850. Herunder står desuden et par ord fra et digt af H. C. Andersen til Læssøes mor. De lyder: Hans Liv var ungt, men evigt ungt står også hans Eftermæle.

Verner Hans Frederik Abrahamson Læssøe (1811-1850) blev udnævnt til stabschef for hæren som 36-årig. Han fik tildelt stillingen af den nyligt tiltrådte krigsminister, A. F. Tscherning, som selv var tidligere artillerikaptajn i hæren. Læssøe havde været elev under Tscherning, og hans udnævnelse var en af de første beslutninger, som ministeren traf i sin nye stilling. Læssøe fik stor betydning under Treårskrigen, og han arbejdede hårdt for at dygtiggøre den danske hær. Han døde i slaget ved Isted og ligger begravet på Maria Kirkegård i Flensborg.

Nielsen, Johs. '''Treårskrigen 1848-1851'''. Tøjhusmuseet 1993. Skovgaard-Petersen, Vagn. '''Danmarks historie 5. Tiden 1814-1864'''. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A.S. 1985. [https://www.arkiv.dk/vis/2446270 https://www.arkiv.dk/vis/2446270] [https://www.arkiv.dk/vis/2207358 https://www.arkiv.dk/vis/2207358]