Mindesten for kvinders valgret
Intro

Midesten for året, hvor kvinder fik stemmeret i Danmark. Datering: 2015. Mindestenen er placeret ved Kvindernes Eg, som blev plantet i 1915.

'''I dyb respekt for de kvinder og mænd, som sikrede at kvinder filk valgret i 1915'''