Mindesten for de faldne i slaget ved Kolding
Intro

Et jernkors på sokkel

''Publiceret''

Ansvar for pleje og vedligehold hos Brødremenigheden.