Mindesten for Poul Peder Poulsen

Tekst på mindestenen for Peder Poulsen


Peder Poulsens Gravsted


Poul Peder Poulsen


Abelone Poulsen f. Larsen


Mindesten for Pede Poulsen

Intro

Mindesten på hjørnet af Nymindegabvej og Vittarpvej for hedeopdyrkeren Poul Peder Poulsen, Vittarp

Poul Peder Poulsen, Vittarp er født 22/12 1876 og død 8/11 1939. Han var den store hedeopdyrker, der kom til at stå for opdyrkningen i Bahl, Randsig og en del af Orten hede.

Da Ribe Amts Udstykningsforening kom i økonomiske vanskeligheder ca. 1920 kom Peder Poulsen til at stå for den videre opdyrkning og udstykning til husmandsbrug. Han var jordlovsudvalgets mand.

Peder Poulsen udførte en del af opdyrkningen selv. Noget af arbejdet udliciterede han. Der er også en mindesten over ham på Kongenshus Mindepark for hedeopdyrkere.

Kilde:
Fra Ribe Amt, 1940
Naboer til lyng og marehalm af Aksel Krogh
Ovtrup Sogn af H. K. Kristensen
Outrup efter 1935, Blaabjerg Lokalhistorisk Arkiv