Mindesten for Peter Larsen Skræppenborg
Intro

Vækkelsesprædikanten og bonden Ole Peter Holm Larsen, kaldet Peter Larsen Skræppenborg, ejede Donsgård fra 1841-1873. Sten med bronzeportræt Datering: 1902

Peter Larsen Skræppenborg var en dansk bonde og lægprædikant (1802-1873). Han er døbt Oluf Peter Holm Larsen. Larsen tog som ung tjeneste på gården Skræppenborg, hvor han senere giftede sig med en af familiens døtre, som senere skulle arvegården. Dertil fik han tilnavnet Skræppenborg. Peter Larsen Skræppenborg var en ivrig forkæmper for kirkelig frihed og deltog med en mængde pjecer og artikler i forhandlingerne om kristelige emner, ligesom han gavmildt støttede højskolerne. Senere købte Peter Larsen Skræppenborg en gård i Dons ved Kolding. Her byggede han en stor forsamlingssal, hvor han kunne udøve sine aktiviteter som kirkelig lægmand. Dette var med til at give en stor del af vækkelsesbevægelsen på egnen et mere kirkeligt præg og betød, at kendskabet til de grundtvigske tanker spredtes. Ved hans død blev han begravet på Almind Kirkegård.