Mindesten for Otto Vaupell


Otto Frederik v. Vaupell var født i Kolding. Han udmærkede sig i Tre-årskrigen og deltog også i krigen 1864.


Vaupels Gård i Markdanersgade, ca. 1898. Gården blev nedbrudt i 1900.


Mindesmærke over Otto Vaupel, udført af Rasmus M. Andersen

Intro

Otto Vaupell (1823-1899) var officer og deltog i kampene den 23. april 1849 som adjudant hos general Bülow. Otto Vaupel blev født i Kolding, og der er i dag en mindetavle på bygningen, hvor hans hus engang stod.

Mindesmærket er udført af Rasmus M. Andersen
Mindesten med relief portræt er opsat i 1900.
Bronzeportrættet af Otto Vaupell viser en alvorlig herre og de mange medaljer der pryder hans uniform, peger på hans status som officer. Krop og ansigt er ligesom vredet skråt ud af den cirkulære plade, så Otto Vaupell retter sit blik mod Staldgården.
Stenen er en granitsten med et portrætrelief i bronze.