Mindesten for Otto Vaupell, Slotsbanken




Intro

Mindestenen, der er opsat i 1900 af Våbenbrødrene i Kolding, er en granitsten med et portrætrelief i bronze udført af Rasmus M. Andersen (1961-1930). Datering: 1900