Mindesten for Ole Willumsen


Ole Willumsens mindesten.


Fra indvielsen af Ole Willumsens sten rejst i 1918 på hundredårsdagen for hans død


Nørre Ørslev bys bønder samlet i 1957 i anledning af 150 året for byens frikøb

Intro

Sten rejst til minde om Ole Willumsen, der førte bøndernes sag og stod for selvejerkøbet af gårdene i Nørre Ørslev.

På baggrund af en høstdag i 1790, hvor Nørre Ørslevs bønder kom for sent til hoveriarbejde på Westensborg gods, og godsejeren i den tale, han modtog dem med, sagde, at de da kunne købe deres gårde, hvis de kunne skaffe pengene, tog Ole Willumsen initiativ til at prøve at om det var muligt.

Det tog 17 år og mange rejser til København, hvor han førte forhandlinger med Rentekammer og Finanskollegie, før det i 1807 lykkedes at få en aftale i stand, så bønderne blev i stand til at købe deres gårde, som i mellemtiden var blevet udskiftet og udflyttet.