Mindesten for Niels Kjeldsen


Maleri af træfningen ved Højen, hvor dragon Niels Kjeldsen, den 28. feb. 1864, blev skudt bagfra under heltemodig kamp, ene mand mod en flok preussiske husarer.


Mindesten for dragon Niels Kjeldsen, der den 28. feb. 1864 blev skudt under heltemodig kamp af preussiske husarer. Mindestenen, der blev opsat i 1891, står ca. 10 km syd for Vejle ad Koldingvejen. Niels Kjeldsen (1840-1864) er begravet på Give kirkegård.


Billede af mindestenen fra 1912 på Give Kirkegård over dragon Niels Kjeldsen, der faldt i krigen 1864. Verset er digtet af P. A. Rosenberg.


Mindestenen over Niels Kjeldsen blev rejst af Kolding og Omegns Forsvarsbrødre-Forening i 1891 ved landevejen mellem Vejle og Kolding. Fotograf: Per Boe.


Mindesmærket for den danske dragon Niels Kjeldsen, som faldt i kamp 28. februar 1864. Stenen er af granit og øverst en dragonhjelm af bronze.


Mindesmærke Niels Kjeldsen, dragon, Højen Landevej mellem Vejle og Kolding. ©Vejle Stadsarkiv

Intro

Niels Kjeldsen var dragon under krigen i 1864. Han blev en national helt efter en træfning i Blåkjær Skov, hvor han faldt den 28. februar 1864. Der er sat en mindesten på stedet, hvor Niels Kjeldsen faldt ved Blåkjærskov mellem Vejle og Kolding.

Niels Kjeldsen var 22 år, da han i 1863 blev indkaldt til militæret. Han blev indrulleret i 6. dragon-regiment og blev kaldt for dragon Ullerup (Han kom fra Ullerup i Give sogn). I 1864 brød krigen ud i Sønderjylland og Niels Kjeldsen gjorde dermed krigstjeneste. Søndag den 28. februar blev han sammen med 6 andre dragoner udsendt sydpå fra Vejle for at undersøge, om tyskerne mon skulle være på vej nordpå. Ved Højen Kro opdagede de danske dragoner tre preussiske eskadroner under ledelse af den 19-årige fænrik, grev Gustav von Lüttichau. De danske dragoner vendte om og red mod Vejle. Det var dog ikke alle de danske dragoner, der havde hurtige heste, så fire af danskerne blev indhentet en efter en af preusserne.

Niels Kjeldsen var den tredje, der blev indhentet, men han nægtede at overgive sig. I stedet trak han sin sabel og huggede efter de nærmeste efterfølgere. Under kampen i Blåkjær Skov blev Niels Kjeldsens kokarde hugget af hans hjelm. Den næste der indhentede de kæmpende var grev Gustav von Lüttichau, der råbte Niels Kjeldsen an om at overgive sig. Dette nægtede han og Lüttichau affyrede derfor to pistolskud, det første sårede hans egen hest ved øret, men det næste ramte Niels Kjeldsen i nakken, gik ud gennem panden og var øjeblikkeligt dødbringende.

Da kampen var overstået kom en hestevogn forbi og transporterede liget til Vejle, hvorfra det blev sendt til Give for at blive begravet på kirkegården. Efter krigens afslutning blev Niels Kjeldsen ophøjet til nationalhelt, da han tog kampen op mod den tyske overmagt. Der opstod senere flere myter omkring kampen. Give by har taget Niels Kjeldsen til sig. Øverst i byens våbenskjold ses hans sabel holdt i venstre hånd og under det ses hans dragonhjelm.

Der findes i dag en mindesten ved landevejen mellem Vejle og Kolding, hvor Niels Kjeldsen faldt. Herudover er der en mindesten på Give kirkegård. Hans kokarde og sabel findes på Koldinghus Museum.