Mindesten for Morten Eskesen

Morten Eskesen

Intro

Morten Eskesen født i Lyne sogn den 5 januar 1826, død i Århus den 8 februar 1913, han var i slutningen af det 18 århundrede kendt som en flittig fordragsholder, han rejste Danmark tyndt med sine foredrag, lige til sin død som 87 årig.

''Morten Eskesen'' ([https://da.wikipedia.org/wiki/5._januar" title="5. januar 5. januar] [https://da.wikipedia.org/wiki/1826" title="1826 1826] i [https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulb%C3%A6k&action=edit&redlink=1" title="Ulbæk (ikke skrevet endnu) Ulbæk] – [https://da.wikipedia.org/wiki/8._februar" title="8. februar 8. februar][https://da.wikipedia.org/wiki/1913" title="1913 1913] i [https://da.wikipedia.org/wiki/Aarhus" title="Aarhus Aarhus]) var en [https://da.wikipedia.org/wiki/Danmark" title="Danmark dansk] fri- og højskolelærer, [https://da.wikipedia.org/wiki/Forfatter" title="Forfatter forfatter] og [https://da.wikipedia.org/wiki/Komponist" title="Komponist komponist]. Eskesen fødtes i [https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulb%C3%A6k&action=edit&redlink=1" title="Ulbæk (ikke skrevet endnu) Ulbæk] i [https://da.wikipedia.org/wiki/Lyne_Sogn" title="Lyne Sogn Lyne Sogn] mellem [https://da.wikipedia.org/wiki/Skjern" title="Skjern Skjern] og [https://da.wikipedia.org/wiki/Varde" title="Varde Varde], hvor forældrene var gårdejere. Fra han var 14 år til han blev 20 arbejdede han om sommeren ved landbruget, mens han om vinteren var hus- og hjælpelærer. Han fik lærereksamen fra [https://da.wikipedia.org/wiki/Snedsted_Seminarium" title="Snedsted Seminarium Snedsted Seminarium] i 1848. I de kommende år var han lærer i Vestjylland og derefter huslærer og højskolelærer forskellige steder i landet. Fra 1858 – 1884 var han friskoleleder på Fyn, først i [https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudme&action=edit&redlink=1" title="Rudme (ikke skrevet endnu) Rudme] og siden i [https://da.wikipedia.org/wiki/Odense" title="Odense Odense]. I 1874 udgav han en meget benyttet sangbog '''"Nordiske Sange til brug ved Folkemøder, Skytteforeninger og i Skoler samlede af Morten Eskesen"''' og i 1890 en samling med 80 sange til egne melodier. Fra 1869 til 1876 redigerede han ugebladet [https://da.wikipedia.org/wiki/Fylla" title="Fylla Fylla], der beskæftigede sig med sager vedrørende fri- og højskoler. Undervejs i livet indsamlede han også folkesange, som han lærte hos forskellige meddelere. I 1907 indsang han nogle af disse sange på [https://da.wikipedia.org/wiki/Fonograf" title="Fonograf fonografvalser]. Desuden var han dybt engageret i tidens folkelige og politiske rørelser og deltog i en lang række møder på højskoler og andre steder. Endelig udgav han en række bøger med erindringer fra sit lange liv.