Mindesten for Martin Hansen


Mindesten for folketingsmand Martin Hansen


Foto af Martin Hansen

Intro

Mindesten for Martin Hansen Martin Hansen var medlem af Folketinget fra 1910 til sin død i 1927

Husmand Martin Hansen var født i Fyrendal sogn i 1869, og i 1901 overtog han forældrenes husmandssted på Skafterup Mark. Han blev valgt ind i menighedsråd og sogneråd i 1904. Han var stærkt optaget af afholdssagen og af det skattetekniske område, men også det sociale område havde hans store interesse. Han blev indvalgt i Folketinget i 1910 for Venstre. Først repræsenterede han Fuglebjergkredsen, og da denne blev nedlagt i 1918, blev han opstillet og valgt i Sorøkredsen. Han døde i 1927 efter at have holdt tale på et afholdsmøde i Hammer. Ved sin død var han formand for Folketingets finansudvalg.


Mindestenen, som står på hjørnet af Sorøvej og Tværvej i Fuglebjerg, er rejst af vælgere i Fuglebjerg- og Sorøkredsen 28. oktober 1927. Afholdsbevægelsen rejste også en sten for Martin Hansen. Denne sten blev opstillet på hans gravsted på Fyrendal Kirkegård, men er siden blevet flyttet til parken ved Holsteinborg Gods, hvor den ikke er offentlig tilgængelig.