Mindesten for Hans Schack


Prins Joachim og stenen


Mindesten for Hans Schack

Intro

Mindestenen for en af de helt store helte i dansk historie, Hans Schack, står i slotsparken i Møgeltønder. Schack er kendt for sin indsats i svenskerkrigene, først som guvernør i det belejrede København, og senere som feltmarskal i befrielsen af Danmark.

Rigets feltherre Hans Schack (1609-1676) står i dag som en markant skikkelse i dansk historie og betragtes som nationalhelt. Schack tilskrives en stor del af æren for, at Danmark ikke blev udslettet som nation da svenskerne stormede København den 11. februar 1659. Ved Roskildefreden året forinden havde Danmark måttet underskrive en fredstraktat hvorved Danmark mistede en tredjedel af sin befolkning og landområde.

Schack kom til Danmark i 1658 da det så meget sort ud for riget, og landets eksistens var truet. Under den svenske belejring af København var Schack guvernør og han organiserede forsvaret af byen. Under stormen på København den 11. februar 1659 modstod Hans Schack og Københavnerne de svenske lejetroppers forsøg på at indtage byen. Umiddelbart efter ”stormen” udnævnes Schack til feltmarskal og hans opgaver udvidedes.

Allerede før Hans Schack kom til Danmark ansås han for at være en militær kapacitet, og dette beviste han igen under slaget ved Nyborg i november 1659 hvor han vandt en militær sejr over svenskerne. Hans Schack huskes dog ikke alene på sine militære bedrifter. Han var efter 1660 en stor omorganisator af den danske hær. Datidens overgang fra lejesoldater til en stående hær blev under hans ledelse forbilledligt gennemført.


Da mindestenen for feltherre Hans Schack 335 år efter hans død blev afsløret af HKH Prins Joachim var der indhugget den forkerte fødselsdato, nemlig den 25. oktober 1609. Stenen blev afsløret den 11. september 2011, og fejlen blev rettet til den rigtige fødselsdato godt en uge efter. At en ærgerlig slåfejl gjorde feltherren 3 dage ældre, var dog ikke nogen katastrofe, for at rette et 5-tal til et 8-tal var ikke nogen vanskelig opgave for stenhuggeren.

Selve stenen er en stor granitsten fundet ved Gallehus ikke langt fra Schackenborg. Ud over teksten ”Rigets Feltherre Hans Schack” og dennes fødsels og dødsdato bærer mindestenen også et bronzerelief udarbejdet af kunstneren Stig Kalsig. Stenen står i dag smukt placeret midt i Schackenborg slotspark, meget synligt øverst på den bakke, der kaldes Katrinehøj ved Brilledammen.