Mindesten for Georg Wilhelm Brüel


Mindesten for overførster Georg Wilhelm Brüel, rejst i 1829.

Intro

I 1788 hentede Kong Christian VII Georg Wilhelm Brüel til det jyske fra Lolland-Falster og satte dansk-tyskeren i spidsen for at skabe landets første hedeplantage.

I 1788 år udstak forstinspektør Brüel grænsen for den første plantage på 40 tdr. land, knap en kilometer vest for gården Stendalgård. Året efter blev det første dige rundt om plantagen rejst. I 1929 besluttede man at rejse en mindesten for Brüel. Stenen skulle oprindelig have været taget fra Jens Langknivs hule i Ulvedal Plantage, men heldigvis kom man på bedre tanker. På stenen står der følgende: ”Overførster GEORG WILHELM BRÜEL f. 5.4 1752 d. 18.5 1829 grundlagde paa dette Sted i Aaret 1789 Danmarks første Hedeskov Sjølunds gamle Skove han skærme lod og frede Skabte nye Skove trindt paa Jyllands Hede Rejst 1929”. Brüel er ikke bare en kendt mand i forstkredse i dag, men var det også i samtiden. Den lokale præst, Niels Blicher, far til digteren St. St. Blicher, var fuld af lovord. Brüel var nok af Hannoveransk afstamning, men han talte dansk, og Niels Blicher vurderede ham til at være en god dansk patriot. Højere pris kunne man næppe få af Niels Blicher. Kongen, Fredrik VI, fulgte også med i arbejdet og besøgte Thorning i 1802, og Alheden hvert andet år i 1820’erne. Der var forskellige forsøg med frø til plantagerne, og frøene blev undervejs opbevaret i Thorning Kirke. En enkelt gang gik det hårdt ud over frøene, da en voldsom storm blæste taget af kirken i november 1806.

''Publiceret''