Mindesten for Dejbjergvognene
Intro

Sten rejst hvor berømte vogne blev fundet. Ved tørvegravning i 1880'erne fandt man to jernaldervogne.Vognene er idag udstillet på Nationalmuseet, men på stedet finder du en mindesten med følgende tekst:"50 favne Nord-Nord-Ostfor denne Stenfandtes Dejbjergvognene".