Mindesten for Danmarks befrielse i 1945
Intro

Mindestenen for Danmarks befrielse i 1945 blev afsløret af forstander Boye Rasmussen, Landerupgård. Stenen står i anlægget Kongens Kilde. Datering: 1945