Mindesten for Danmarks befrielse 1945
Intro

Sdr. Vilstrup Ungdomsforening besluttede allerede i april 1945, at der skulle rejses en bautasten i Sdr. Vilstrup efter krigen. De fandt en egnet sten i Bredmosen på Buhlsmindes jorder. Datering: 1945

Mindestenen er placeret i "Trekanten" ved Sdr. Vilstrupvej og Sdr. Vilstrup Skovvej, over for indkørslen til Vilstrup Ladegård. Sdr. Vilstrup ungdomsforening besluttede allerede i april 1945, at der skulle rejses en mindesten i Sdr. Vilstrup efter krigen. De fandt en egnet sten i Bredmosen på Buhlsmindes jorder. Transporten til den nuværende placering skete ved Falcks hjælp. Stenen blev afsløret den 12. september 1945 af sognerådsformand Kristian Bertelsen. Lærer Henrik Bruun, Sdr. Vilstrup, var forfatter til inskriptionen:''' En verden frelstes af krigens favn, Gud signe freden til folkets gavn, anno 1945.'''