Mindesten for Danmarks befrielse 1945
Intro

Pastor Refshauge, Sdr. Bjert, tog i foråret 1955 initiativ til at opstille en mindesten for Danmarks befrielse i 1945. Datering: 1955