Mindesten for Carl Ploug


Mindestenen for Carl Ploug opsat ved Koldinghus 1899.


Carl Ploug, tegnet af Konstantin-Hansen

Intro

Forfatteren, journalisten og politikeren Carl Ploug blev født i Kolding 29. oktober 1813, og han var især kendt for sin indsats for skandinavismen og danskheden i Slesvig. Han døde 27. oktober 1894.

Carl Ploug (1813-1894) blev født i Kolding 29. oktober 1813 som søn af latinskolelærer Christian Frederik Ploug. Han blev student i Kolding i 1829 og begyndte at studere teologi i København, derefter filologi og efterfølgende historie og litteratur uden dog nogensinde at tage embedseksamen. Han flyttede ind på Regensen i København og blev opslugt af studenterlivet og det liberale røre. I hans komedier var der kritik af enevælden og autoriteterne. Han blev knyttet til bladet ”Fædrelandet” og var dets redaktør 1841-1881. Hans indsats i de unge år var præget af engagement mod enevælden og for liberalismen, skandinavismen og danskheden i Slesvig. I 1848 valgtes han uden modkandidater til den grundlovgivende rigsdag i sin hjemby Kolding. I kampen for Latinskolens bevarelse i Kolding 1854-55 støttede Carl Ploug regeringens forslag om skolens nedlæggelse, hvilket ifølge P. Eliassen gjorde ham ligefrem forhadt i sin hjemby. Han sad i Folketinget 1854-58 valgt i Svendborgkredsen og i Landstinget 1858-90. Politisk kom han til at repræsentere de konservative kræfter i landet og vendte sig mod parlamentarismen og de moderne ideer, der brød frem efter 1870. Han døde 27. oktober 1894 og er begravet på Vestre Kirkegård i København.


I Kolding er hans indsats navnlig knyttet til de store Skamlingsbankemøder i 1840erne. En søster til ham var gift med redaktøren af Kolding Avis, lærer Geill. Det menes, at Ploug i sin barndom blev påvirket af byens slotsruin og naboskabet til Slesvig, der nærede hans fantasi. I 1868 forfattede han digtet ”Graaskæggede vejrbidte Grænsevagt”. I dette digt optrådte Hannibal som den sidste kæmpe på Koldinghus, hvilket var forkert, så han lavede digtet om. I Kolding er der en mindeplade på Rendebanen på stedet for hans fødsel og en mindesten på vejen op til Koldinghus. Carl Plougs Vej optræder første gang i vejviseren i 1914 kort efter Bellevuekvarterets indlemmelse i købstadskommunen.


Mindestenen er tegnet af Lorenz Frölich og udført af Carl Martin Hansen. Inskription & Lurblæser indhugget i viking/drage ornament. Stenen er rejst i 1899, udført som en bautasten.
Tekst: Slutter Kreds og står fast alle danske mænd Gud han raader naar vi fange seier igen. Carl Ploug var digter, redaktør og politiker. Medlem af folketinget 1854-1858, derefter af landstinget 1858-1890.