Mindesten for Borgmester A. M. Kristensen


Mindesten for borgmester A. M. Kristensen.

Intro

Mindesten for borgmester Anton Marius Kristensen (1870-1938). Han var medlem af byrådet fra 1906 og den første folkevalgte borgmester i Næstved (1919 til 1938).

Anton Marius Kristensen blev født i Vester Hornum lidt sydvest for Ålborg, men kom til Næstved i 1880’erne og fik arbejde på Næstved Tidende.

I 1899 fik han arbejde på Socialdemokraten som typograf, og i 1919 avancerede han til redaktør samme sted.

A. M. Kristensen var en af drivkræfterne bag byggeriet af Næstved Havn og udgravningen af Kanalen, som gav adgang for store skibe til Næstved.


Mindestenen har tidligere stået på hjørnet af Slagkildevej og Havnegade, men blev i 1998 flyttet til sin nuværende plads, hvor Kanalvej møder Havnegade.

Stenen er rejst af Socialdemokratisk Kredsorganisation og Arbejdernes Fællesorganisation cirka 1938.